லல்லா..லாலா லாலா Happy happy Christmas

லல்லா..லாலா லாலா
Happy happy Christmas
Merry merry Christmas

பாலன் இயேசு பிறந்துள்ளார் பூவுலகம் மகிழுதே -2
இறையாட்சி மலரட்டும் - நம்மில்
விடுதலை விடியட்டும் -2

1.
மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்துள்ளார்
மனித உள்ளத்தில் மலர்ந்துள்ளார் -2
மனிதம் மலரட்டும் நம்மில் அமைதி பரவட்டும்
நீதி நிலைக்கட்டும் மனித ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் -2
(லல்லா...)

2.
ஏழை மனித மனங்களில்
பாமரன் இயேசு பிறந்துள்ளார் -2
வறுமை அழியட்டும்
உணமை செழிக்கட்டும்
புது வாழ்வு பிறக்கட்டும்
புது உறவுகள் வளரட்டும் -2
(லல்லா...)

No comments:

Post a Comment