தியான பாடல்

பல்லவி
என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
நீயின்றி என் வாழ்வு நிறம் மாறுதே
உன்னை மனம் தேடுதே நீ வழி காட்டுமே

அனுபல்லவி
இறைவா இறைவா வ‌ருவாய் இங்கே
இத‌ய‌ம் அருகில் அம‌ர்வாய் இன்றே
சரணம்
1.
ஒரு கோடி விண்மீன்க‌ள் தின‌ம் தோன்றினும்
நீயின்றி என் வாழ்வு இருள் சூழ்ந்திடும்
பிற‌ர் அன்பை என் ப‌ணியில் நான் ஏற்கையில்
உன் அன்பு உயிர் த‌ந்து வாழ்வாகிடும்
இறைவார்த்தையில் நிறை‌வாகுவேன்
ம‌றைவாழ்விலே நிலையாகுவேன்
வ‌ழிதேடும் எனைக் காக்க‌ நீ வேண்டுமே

2.
உன்னோடு நான் காணும் உற‌வான‌து
உள்ள‌த்தை உருமாற்றி உன‌தாக்கிடும்
ப‌லியான் உனை நானும் தின‌ம் ஏற்கையில்
எளியேனில் உன் வாழ்வு ஒளியாகிடும்
உன் மீட்ட‌லால் எனில் மாற்ற‌ங்க‌ள்
உன் தேட‌லால் எனில் ஆற்ற‌ல்க‌ள்
வ‌ழிதேடும் எனைகாக்க‌ நீ வேண்டுமே

No comments:

Post a Comment